บริษัท เด็คก้า จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านรับเหมางานระบบไฟฟ้า, ระบบสุขภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศของอาคาร ประเภทสำนักงาน, ที่พักอาศัย, โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
บริษัทก่อตั้งและดำเนิงานโดยผู้บริหาร และทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน มามากกว่า 50 ปี ตั้งแต่พฤศจิกายน 2534


ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
โรงพยาบาลนครธน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหานคร
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   
Copyright © 2009 บริษัท เด็คก้า จำกัด. All right reserved.
154/3 ลาดพร้าว 41, ถนนลาดพร้าว สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2939-8239,  แฟกซ์. 0-2939-9124